Tegnologie

 

 Opgedateer: 20 Januarie 2016 ** Updated: January 20, 2016

Soek in hierdie webwerf  

 

Tegnologiese Ontwikkeling

Tegnologiese ontwikkeling benvloed alle terreine van ons daaglikse doen en lates en bring groot waardetoevoeging tot ons lewens. Voorbeelde hiervan is onder andere gebiede soos die werksplek, die huis, voedselbedryf, omgewingsbewaring, mediese bedryf, boerdery, kuns, vermaak, opvoeding en talle meer.Tegnologiese ontwikkeling

Kom ons begin by die werksplekke se tegnologiese ontwikkelings. Di plekke waar ons ons brood verdien, het baie verander as gevolg van hierdie ontwikkeling. By die werksplek is rekenaars, Internetverbinding en die gebruik van talle meegaande apparate, masjienerie, implemente en instrumente deel van die normale daaglikse roetine. Dit word veral gebruik vir die verbetering van veiligheid, die beste prestasie van werkers in tandem met die nuwe tegnologie, om sodoende die grootste moontlike produktiwiteit te probeer verkry. Daarmee saam help tegnologiese ontwikkeling ook om die mikpunt vir beter kwaliteit produkte, dienste en algemene verkope uitgebrei te kry. 'n Doelgerigte sagteware-program geskoei, ontwerp en ontwikkel vir 'n sekere taak of aantal take, kan byvoorbeeld baie prosesse in fabrieke, die landbou of talle ander bedrywe beheer. Dit laat werkers dan vry om ander meer intensiewe en ingewikkelder werk te doen, waar oordeel en ander insette nodig is. Die sleurwerk kan dus aan die masjien oorgelaat word, sodat die masjien en rekenaar kan doen waarvoor dit eintlik baie goed is, naamlik outomaat of robot wees.

Een van die belangrikste areas waar tegnologiese ontwikkeling 'n impak gemaak het, is opvoeding en opleiding. Die gebruik van rekenaars, die Internet, asook ander tegnologiese hulpmiddels soos kamera's, mikroskope, video's en so meer, bring die inligting met groter besonderhede tot by die student. Die klaskamers is gevul met rekenaars, drukkers, videomasjiene en talle ander dinge. Dis alles hulpmiddels vir onderwysers, ouers en opvoeders om die student se ontwikkeling aan te help. Goeie kommunikasie en hantering van daaglikse sosiale samesyn help die kind om in 'n geronde volwassene te ontwikkel. Langafstand onderrig het reeds gerealiseer en word al hoe meer toegepas.

Tegnologiese vordering op die ruimtevaart-gebied het bygedra tot die maanlanding, asook ander navorsings-sendings van satelliete na ander planete soos Mars. Die tegnologie wat uit hierdie projekte voortspruit, asook van die inligting wat op daardie reise versamel en ingewin word, word later in ons daaglikse produkte en dienste gebruik. Dit is veral op mediese en chemiese en elektroniese gebiede wat hierdie inligting van groot waarde is en toegepas word.

Weerberigte en weernavorsing baat geweldig by die hedendaagse tegnologie. Met die talle satelliete wat geduring wentel om die aarde, het die navorsing van weertoestande en weerpatrone, asook ander natuurverskynsels soos die auroras, monsteragtige storms en weerlig moontlik geword. Die baan wat winde (jetstreams) om die aarde neem, asook ander invloede van hitte, vulkane, besoedeling, vure en so voorts, op die weerstoestande, het ook met behulp van satelliet-terugvoere moontlik geword. Weerstoestande kan dus vir dae vooruit bestudeer en met behulp van verskeie metings beraam word. Dit lei dan tot redelik akurate weervoorspellings, wat eintlik maar net weerberamings genoem kan word. Wetenskaplikes en weerkundiges wend dus hul kennis, gebou uit vorige ervarings van weerpatrone aan. Sulke weerpatrone wat deur etlike jare gedokumenteer was, asook vandag se tegnologie soos 'n wreldwye netwerk van barometers, windmeters en so meer, wat veel meer akkuraat kan meet, maak dan saam so 'n beraming vir komende dae moontlik. Hierdie vooruitskattings word gedoen met gesofistikeerde rekenaarmodelle van die atmosfeer, met inagname van geskiedkundige waardes. Sulke beramings is veral van groot waarde in orkaangebiede en natuurlik vir navorsers wat byvoorbeeld na koue gebiede toe moet gaan in die pole. Die publiek kan vooraf gewaarsku word van verwagtinge van groot sneeu- of renstorms, ho spoed winde of tornado's.

Die voedselbedryf is nog 'n gebied wat in groot mate deur hedendaagse tegnologie benvloed word. Tegnologie soos die GPS stelsels word met groot sukses in die visbedryf gebruik. So kan groot skole vis waargeneem en benut word. Kweekhuise word aan die gang gehou en voedsel met talle nuwe hibrides word gekweek en ontwikkel. Voedsel se inhoud kan ook deesdae tot in die fynste besonderhede met sukses bepaal word. Die uitbreek van siektes en die bekamping daarvan is dus makliker om te hanteer. Massaproduksie van graan, vrugte en groente het 'n mt geword, omdat baie mense in groot stede woon en werk. Sommige lande het droogte en hongersnood en voedsel word dan soontoe uitgevoer. Voedsel moet met sorg hanteer word totdat dit die koper bereik. Tegnologie word ook daar ingespan om voedsel behoorlik te pluk, verwerk, te verpak, te berg en te vervoer.

Boerderybedrywe baat ook by die verbetering op tegnologiese gebied. Groter masjienerie, die beter benutting van hulpbronne soos water, grond en navorsing oor die spesifieke en meelopende gebiede wat die bedryf benvloed, asook die hulp van rekenaars wat inligting oor weer, markte en handel, plante- en diere, asook gebeure in die buiteland en ander mediadekkings, met die kliek van 'n muis beskikbaar kan stel, is alles dinge wat die boerdery behulpsaam is. Die bou van damme en die ontwikkeling van besonder plante en kudde rasse en die beter opleiding van boere, hul werkers en professionele personeel soos veeartse, is ook ter sprake.

Omgewingsbewaring, so eienaardig as wat dit mag klink, baat by tegnologie veral met die Internet, TV media asook videomateriaal wat as bewyse van sulke omgewings- of natuurmisbruike kan dien. Dan is daar ook die herwinning van bruikbare afvalmateriaal soos karton, plastiek en glas. Tegnologie help ook met die beste benutting van huidige hulpbronne. Daar word deesdae baie gepraat oor besoedeling, die osoonlaag en die misbruik van die aarde se baie belangrike bronne soos water, land en see. Besoedelde water, grond en lug is vir almal 'n gevaar en almal moet meewerk om ons leefruimtes en die omgewing so goed moontlik te probeer bewaar. Behoorlike benutting van tegnologie kan hier ook ingespan word om te verhoed dat pragtige natuurgebied eenvoudig net in kaalgestroopte mynhope of 'n woestyn ontaard. Daar is byvoorbeeld in Israel baie gedoen deur woestyngebiede te begin terugwin deur die korrekte aanplantings te maak en drupbesproeiing te gebruik. In lande met groot woude word houtkappers en groot houtmaatskappye soms gedwing om herplantings te doen, sodat boomgebiede weer gedeeltelik herwin kan word. Omgewingsvriendelike ontwikkelaars wat groen gebiede laat, of selfs behoorlik inrig vir nuwe intrekkers in die splinternuwe woongebiede, bly skaars, maar di van hulle wat wel hierdie weg gevolg het, help gemeenskappe om beter te leef en te werk.

By argitektuur is die aanwending van goeie tegnologie van lewensbelang. Geboue, paaie, tonnels, huise en ander soort argitektoniese werke moet veilig wees. Korrek gebou met die regte materiaal en in die regte verhoudings, met alle veiligheidsaspekte soos beskikbare uitgange in noodgevalle, brandbestryding en talle ander veiligheidsfaktore, bly van uiterste belang en is meetbaar met vandag se tegnologie. Swak geboude strukture kan intuimel en lei dan dikwels tot lewensverlies.

Die mens kan tegnologie gebruik om beter en gesonder energiebenuttings te vind. Daar is bv. windlaaiers, gety-kragopwekkers, beter ontwerpte stede en geboue. Sonpanele wat sonkrag kan omsit in elektriese energie ens. Dit alles dra by tot omgewingsvriendelike energieopwekking.

Vir die hedendaagse huisvrou is die mikrogolf, yskas, en watergeriewe in die huis dalk iets alledaags, maar vir oer-oumagrootjie sou dit 'n fees gewees het. Ons geslag is bevoorreg om sulke apparate te h wat ons lewens vergemaklik. Die dae wat water aangery moes word met die wa, is nog duidelik in sommige se geheues. Wat huishoudelike apparate betref, het dinge baie verander en deesdae is daar selfs die moontlikheid van robotte om huiswerk en ander nuttige takies te verrig. Dis nou wel by sommige van ons net 'n droom, omdat hierdie ontwikkeling nog in sy babaskoentjies is, maar die hoop beskaam nie.
Die gedienstige ASIMO het blykbaar ook nou sy robothondjie gekry. In samewerking met die rekenaarontwikkeling, waar sagte- en hardeware 'n kragtige span vorm, het byna alle dele van die samelewing 'n gedaantewisseling ondergaan. Elektrisiteit het 'n groot omwenteling gemaak in die mens se lewe en met die rekenaar wat al hoe groter rol in die gewone huishouding begin speel, is die volgende fase van omwenteling nou weer aan die gang, veral omdat dit die Internet-invloed ook nou by kry.

Kuns, vermaak en tydverdryf, soos toerisme en talle sportgebiede, gebruik tegnologie om al hoe gewilder produkte en dienste te probeer skep. Sportdeelnemers het deesdae al hoe beter apparaat en tegnieke en navorsing kan van 'n gewone atleet 'n kampioen maak, as die waarnemings en tegnologie reg ingespan word. By hierdie gebied sluit aan die tekstielbedryf, waar klere met behulp van programme uitgeknip en gemaak word en massaproduksie sodoende bereik word. Kunsleer, kunsprels en kunsdiamante is maklik bekombaar. Alles aan tegnologie-ontwikkeling te danke.

'n Baie belangrike deel van tegnologie, wat mens deesdae al hoe meer verstom, is die besondere groei op mediese gebied. Navorsing het baie probleme opgelos, verlig of uitgewys en daar word natuurlik daagliks gesoek na oplossings vir ernstige siektes of dinge wat mens se lewensgehalte kan bevorder. Die ouer geslag het die tyd van die eerste hartoorplanting beleef, maar deesdae is baie meer gevorderde dinge al gedoen. Die mens se genetiese samestelling of te wel die sogenaamde genome, is vasgestel en daarmee saam kom baie navorsing en mededelings van genetiese merkers, wat onder andere dinge soos oordraaglike siektes, ander oorerwingsfaktore en soortgelyke dinge bepaal. Nuwe ontwikkelings op hierdie gebied help ook met forensiese wetenskap. Hierdie studie het 'n doel in wetstoepassing, waar misdadigers se DNA gevind en gebruik kan word om wetsoortreders aan te keer en te straf vir hul oortredings.

Ons almal weet watter belangrike rol tegnologiese ontwikkeling in die ekonomie en handel speel. Kitsbanke, aanlyn-bankdienste, kettingwinkels en die handel op die Internet, in markte wat voorheen nie so maklik vir die eenmansaak of privaat persoon bekombaar was nie, is nou alledaags.

Tegnologiese ontwikkelingDie vervoerbedryf wat insluit moltreine, lughawes, ruimtevaart, skeepvaart, kanale en hawens speel 'n uiters belangrike rol by veral die vervoer van noodsaaklike middele, soos voedsel, medisynes en hulppersoneel na rampgebiede.

Laaste maar nie die minste nie, is die kommunikasiemedia, soos die Internet, radio, TV en telefoonverbindings. Ons almal weet watter uiters belangrike plek goeie kommunikasie en behoorlike beriggewing speel. Dit kan lewens en geld spaar. Die snel waarskuwings van mense in gevaar as veldbrande of 'n getygolf oppad is, is byvoorbeeld van lewens belang. Waarskuwings met behulp van die TV, radio, die telefoon, of die Internet, het al dikwels 'n impak gemaak op die behoud van menselewens. Die maklike beskikbaarheid van video maak ook dat meer sienings van 'n saak of sekere gebeure afgeneem en vertoon word aan die publiek en besoekers op die Internet. Dit lei weer tot beter kennis of inligting. Die beter mediaapparaat en geleenthede wat die Internet bied, help dat mense inligting en geleenthede veel, veel makliker kan deel. Wetenskaplike inligting, nuus en ook terugvoer oor produkte en dienste. Kennis is mag, s die ou gesegde. Die geweldige ontploffing wat die mediategnologie in die algemeen gehad het as gevolg van die Internetbedryf, het daardie gesegde herbevestig.

Eens op 'n tyd het mense op donkiekarretjies skooltoe gery en nie in 'n vuurwa nie. Telefone was net by die meer gegoedes te vind en het met 'n handslingertjie en handsentrale gewerk. Lense was iets wat in vergrootglase en mikroskope gevind was, terwyl mens deesdae sagte, baie dun en buigsame lense, kleiner as 'n klein muntstukkie kry wat jy op jou oog plaas en kan gebruik om beter te sien. Die mens het sy eerste ruimtevaarders maan toe gestuur en daar was al 'n Mars-landing.

Ons is baie dank verskuldig aan al die mense wat ons lewens kom verbeter, vergemaklik en bevorder het met al die tegnologiese ontwikkelings in hul besondere gebiede. BAIE DANKIE aan die duisende ingenieurs, talle dokters, grosse navorsers, begenadigde ontdekkers en brawe avonturiers wat die buitelyne van die kringe van kennis getoets en beter leer ken het. En dit dan nog gedurig met ons kom deel. Hulle het ons lewens kom verryk en sterk ons hande in die talle belangrike take wat onsself moet doen, of ons nou meester, baas of Klaas is.

Terug na ADSA

 

 

Tuis|Home
Die Bybel
Hervorming
Moedersdag
Vadersdag
Fotografie
Teddies
Spele
Stede
Pretparke
Vuurtorings
Bre
Kastele
Argitektuur
Lugballonne
Windkrag
Veerbootrit
Tegnologie
Asimo
Smart Dust
Mars

Tuis|HomeDie BybelHervormingMoedersdagVadersdagFotografieTeddiesSpeleStedePretparkeVuurtoringsBreKasteleArgitektuurLugballonneWindkragVeerbootritTegnologieAsimoSmart DustMars

Die wonderlike wreld van die natuur

Rekenaarwenke

ADSA Werfkaart | ADSA Site Map

     
ADSA Free Ads * ADSA Gratis Advertensies

afrikaansegids.info
dieknoop.info
arkpark.com

ADSA Advertensie-Diens vir die Christelike gemeenskap (engel en kruis)

 

Bekering

 

Download Bibles

Bybels vir Aflaai

 

ADSA vir Klein Advertensies

ADSA 1998-2016
Verontskuldiging ** Disclaimer

ADSA for Small Ads