Sorry, due to unforeseen circumstances the website at: mens.afrikaansegids.org
unfortunately needed to close.

Please visit one of the following:

 
 • Bekering
  Choose Life: Now and Forever!
  bekering.afrikaansebybel.com

   
 • ARK Web Design
  ARK Web Design provides web design services at various levels. This includes the following, amongst others: websites, online stores, graphic design. ARK also allocates sponsorships on occasion, in the form of free services and hosting, to Christian Boere Afrikaners.
  arkweb.arkpark.com/borg.htm
   
 • Cool Shop
  Cool Creations has an Internet shop where all the Cool Creations products can directly be purchased online. This wonderful product range includes items such as bags, clothing, kitchen linen and bags, baby bags and various types of linen, including lovely embroidered washcloths, sheets, pillowcases and towels, as well as gorgeous embroidery and ribbon embellished ring cushions. Bookmarks, patches, Christmas gifts, not to mention Christmas stockings and such, are also available. Visit the Cool Creations Shop to see all these wonderful products embroidered with distinguished designs.
  shop.coolcreations.dieknoop.org

   
 • Jannie Theron
  Jannie Theron is a talented South African gospel singer. He sings beautiful songs like "The old rugged cross" and "Why me Lord?".
  gospelsinger.arkpark.info
 • Riana Mouton
  Riana Mouton, the well known Christian singer's website, with more infomation about her ministry and singing career. It includes interviews, visits to places all over South Africa, and more information about her CDs, DVDs and videos.
  rianamouton.arkpark.net

   
 • Maggie's Exquisite Artworks
  Truly exquisite artworks in flamboyant nature paintings.
  artworks.arkpark.net

   
 • Cool Creations
  A large assortment of handbags, backpacks, clothes, patches, baby and guest room linen, scatter cushions, lovely tablecloths and much more, decorated with beautiful embroidery.
  coolcreations.dieknoop.info

   
 • Cool Designs
  An outstanding sample collection of embroidery designs presented by Cool Creations. The designs include numerous themes such as nature, incorporating animals, flowers, trees and bouquests, events such as weddings and Christmas, items such as toys with teddy bears and dolls, transport, hats and hearts. There are also designs for fantasyland, the sea and art, with among others Christian items like crosses and angels, and many other themes.
  cooldesigns.arkpark.com

   
 • Pieter Mouton
  "Ri's Werkswinkel": The site for Pieter Mouton's workshop, where farm implements, tractors and other heavy machinery are serviced, repaired and rebuilt.
  ris.arkpark.info

   
 • Riana Mouton's eShop
  Riana Mouton's online shop/store, where her products such as CDs, DVDs and videos can be bought. Downloadable music is also available as well as nice gifts for special events.
  rmouton.dieknoop.org

   
 • Kaleidoskoop
  Truth or Fallacy: Concepts in Perspective.
  kaleidoskoop.afrikaansebybel.net

   
 • Piazza
  A friendly marketplace exhibiting various artworks, including embroidery.
  piazza.arkpark.com

   
 • Embroideryland
  A lovely collections of designs for art embroidery on products such as handbags, pencil cases, kitchen linen and so on. Numerous themes are included like nature, animals, sports, art and exceptional designs with Christian themes including crosses and angels.
  borduurland.arkpark.info
 

 

Jammer weens onvoorsiene omstandighede moes die webwerf by:
mens.afrikaansegids.org
ongelukkig sluit.

Besoek gerus een van die volgende:

 
 • Bekering
  Maak 'n keuse vir Lewe: Vir N en vir Altyd!
  bekering.afrikaansebybel.com

   
 • ARK Webontwerp
  ARK Webontwerp lewer webontwerpdienste op verskeie vlakke. Dit sluit oa die volgende in: webtuistes, aanlynwinkels, grafiese ontwerp. ARK voorsien ook van tyd tot tyd borgskappe (in die vorm van gratis dienste en huisvesting) aan Christen Boere-Afrikaners.
  arkweb.arkpark.com/borg.htm
   
 • Cool Shop
  Cool Creations het 'n Internetwinkel waar al die Cool Creations produkte sommer direk aanlyn gekoop kan word. Die wonderlike produkreeks sluit items in soos sakke, klere, kombuislinne en -sakke, babasakke en verskeie tipes linne, insluitende lieflike geborduurde waslappe, lakens, kussingslope en handdoeke, asook die aller pragtigste borduur- en lint versierde ringkussinkies. Boekmerke, plakkers, Kersprodukte soos Kerskouse en so meer, is ook beskikbaar. Besoek die Cool Creations Internetwinkel om al di wonderlike geborduurde produkte met hul uitnemende ontwerpe te sien.
  shop.coolcreations.dieknoop.org

   
 • Jannie Theron
  Jannie Theron is 'n talentvolle Suid-Afrikaanse gospelsanger. Hy sing pragtige liedjies soos "The old rugged cross" en "Why me Lord?".
  gospelsinger.arkpark.info

   
 • Riana Mouton
  Riana Mouton, bekende Christensangeres se webtuiste, met meer inligting oor haar bediening en sangloopbaan. Dit sluit in onderhoude, besoeke aan plekke regoor Suid-Afrika, en meer inligting oor haar CD's, DVD's en video's.
  rianamouton.arkpark.net

   
 • Maggie se Keurige Kunswerke
  Voorwaar keurige kunswerke in flambojante natuurskilderye.
  artworks.arkpark.net

   
 • Cool Creations
  'n Groot verskeidenheid handsakke, rugsakke, klere, plakkers, baba- en gastekamerlinne, sierkussings, mooi tafeldoeke en vele meer, versier met die pragtigste borduurwerk.
  coolcreations.dieknoop.info

   
 • Cool Designs
  'n Uitmuntende versameling voorbeelde van geborduurde ontwerpe, wat deel uitmaak van Cool Creations. Die ontwerpe sluit talle temas in, soos die natuur
  (met o.a. diere, blomme, bome en ruikers), gebeure soos troues en Kersfees, items soos speelgoed met teddiebere en poppe, vervoer, hoede en hartjies. Daar is ook ontwerpe met fantasieland, die see en kuns met onder ander Christelike items soos kruise en engele, en nog baie ander temas.
  cooldesigns.arkpark.com

   
 • Pieter Mouton
  Ri's Werkswinkel: Die webwerf vir Pieter Mouton se werkswinkel, waar plaasimplemente, trekkers en ander soorte swaar masjienerie gediens, herstel en herbou word.
  ris.arkpark.info

   
 • Riana Mouton se Internetwinkel
  Die aanlynwinkel vir Riana Mouton, waar haar produkte soos CD's, DVD's en video's gekoop kan word. Aflaaibare musiek is ook beskikbaar, sowel as oulike geskenke vir spesiale geleenthede.
  rmouton.dieknoop.org

   
 • Kaleidoskoop
  Waarheid of Wanbegrip: Konsepte in Perspektief.
  kaleidoskoop.afrikaansebybel.net

   
 • Piazza
  'n Oulike markplein vir die uitstalling van kunstenaars se produkte, insluitend mooi borduurwerk.
  piazza.arkpark.com

   
 • Borduurland
  'n Mooi versameling ontwerpe vir kunsborduurwerk op produkte soos handsakke, pennesakkies, kombuislinne en so meer. Talle temas is ingesluit soos die natuur, diere, sport, kuns en besondere ontwerpe met Christelike temas soos kruise en engele.
  borduurland.arkpark.info

 **************************

 

 

 

ARK Web Design  2018
ARK Webontwerp  2018


Swallow Software
Inligting oor die Bybel * Information about the Bible                Bekering